CO2 prestatieladder – appeltje eitje?

CO2 prestatieladder

Nederland kent een uniek duurzaamheidsinstrument die helpt bij het reduceren van CO2 en kosten van stroom en brandstof, genaamd de CO2 Prestatieladder.
Het uitgangspunt bij dit instrument is de zelfontwikkeling en verduurzaming van bedrijven zonder het gebruik van regelgeving. Bedrijven die zich laten certificeren verdienen hun inspanningen terug door lagere kosten voor brandstof en energie, besparing van materiaal en minder slijtage aan mobiele objecten.
Hiernaast ontvangen bedrijven een duidelijke voorsprong bij overheidsaanbestedingen.

De prestatieladder kent 5 niveaus. In niveau 1 tot en met 3 staat de uitstoot van het eigen bedrijf centraal, in de laatste 2 tredes gaat het om de sector en keten.

Een groot deel van het werkt om te komen tot een certificering en een bepaalde trede bestaat uit het bepalen van energiestomen(verbruik) en CO2-footprint en het meten van dit verbruik nadat bepaalde verbeterings-maatregelen zijn genomen.

Kortom, meten is weten. Regent Mobile bestrijkt middels haar brandstofmeetsystemen (Connect platform) en het energiemeetsysteem (Advangrid) de volledige keten van verbruik/CO2 uitstoot binnen een organisatie.
Door middel van informatie uit deze systemen wordt er direct inzicht gegeven in energiestromen en kunnen besparende maatregelen op ieder moment worden getoetst.