Secure Service Opsporingsdienst.

Regent Secure Service – Opsporingsaansluiting SS-01

Opsporingsdienst

De opsporingsdienst van Regent wordt uitgevoerd door onze partner Fidron.
Fidron is een gecertificeerd (POB 833) internationaal georiënteerd opsporingsbedrijf die de complete routing van alarmmelding tot repatriëring van het gestolen object verzorgt. Denk hierbij aan het opsporen en vrijmaken van gestolen of in beslag genomen voertuigen, waaronder het achterhalen van informatie en contactgegevens, het onderhouden van internationale contacten, het aanleveren van de benodigde volmachten en documenten en het transporteren van voertuigen en machine(s).

Effectieve opsporing van uw bezit

Regent Mobile Security heeft haar meldkamersysteem beschikbaar gesteld voor Fidron zodat deze na een alarmmelding direct inzicht heeft in de actuele data (locaties) van uw gestolen object. Deze mogelijkheden in combinatie met de opsporingseenheden van Fidron zorgen waar mogelijk voor de meest effectieve opsporing van uw gestolen object.

Werkwijze Secure Service na diefstal:

Stap 1.

Melding van diefstal door eindgebruiker via het 24 uurs alarmnummer van Regent.
(u ontvangt een alarm pasje met daarop het alarmnummer)

Stap 2.

Gestolen object is nog binnen Nederlandse grenzen

Er wordt direct een opsporingseenheid naar de meest actuele locatie van uw object gestuurd.

Gestolen object bevindt zich in het buitenland

Onderzoek door Fidron. Er wordt direct een inventarisatie gemaakt van de omstandigheden met betrekking tot het gestolen object en een inschatting van de kans van slagen van een repatriëring.

Stap 3

Repatriëring: Fidron zal hierop alles doen wat in haar vermogen ligt om het gestolen object terug te brengen bij haar rechtmatige eigenaar.

Prijs Secure Service

Een aansluiting op de secure service opsporingsdienst kost € 60,00 per jaar / track & trace systeem (excl. BTW). De aansluiting wordt per jaar vooraf gefactureerd en kan na 1 jaar per maand worden beëindigd.

Hoe meld ik mijn track & trace systeem aan?

Voor het aanmelden van een Secure Service aansluiting belt u met de Regent dealer in uw regio of met Regent Mobile Security via 088-9900106.

Een medewerker neemt dan enkele zaken met u door zoals het aanmaken van een digitaal ‘objectpaspoort’ (hierin worden alle belangrijke kenmerken en gegevens opgeslagen) en het aanmaken van een alarm pasje die u opgestuurd krijgt.

Niet verzekerd tegen diefstal?

Bent u als eigenaar niet verzekerd tegen diefstal van uw beveiligde object dan zijn de kosten van repatriëring voor uw rekening. Deze kosten bedragen €500,00 euro voor het veiligstellen en opzetten van het vervoer naar de eigenaar + eventuele externe kosten zoals transportkosten, juridische kosten, vertaalkosten etc.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...